Собствено Търсене
НАРОДЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Българският народ има хилядолетна история. Според последното официално преброяване, направено през декември 1992 г., населението на България е 8 487 317 души. Междинните изчисления сочат, че в последвалите седем години броят на жителите на страната е намалял - най-вече в резултат на икономическата емиграция в страните от ЕС, Северна Америка и Турция. Общият брой на българите - като коренни жители на съседните държави или като преселници от различни периоди - е около 3 млн. души.

Макар в България, както в повечето страни по света, да съществува значителна етническа и верска пъстрота, основната част от нейното население са славяноезичните българи- над 86 на сто от всички жители. Почти всички те са християни, но има и мюсюлмани. Като турци-мюсюлмани се самоопределят 9,5 на сто от населението. Етносът и религията при малцинствата невинаги съвпадат, а в декларираната принадлежност често се наблюдават колебания и неустановености

Иван, геолог, работеше в Централна Стара планина 

 

Момчета се къпят в реката над Карлово

Така например циганите, третата по броя си етническа група (към 3,7 на сто), говорят на твърде далечни един от друг диалекти; част от тях са християни, друга- мюсюлмани, като същевременно могат да имат както ромско, така славяноезично-българско или турско самосъзнание. Освен това в страната живеят немногобройни арменци, евреи, руснаци, словаци, гърци, власи, куцовласи, каракачани, татари, гагаузи, черкези, казълбаши и др., като числеността им варира от десетина хиляди до неколкостотин души. Тези големи или малки групи представляват българската нация. Според законите те имат всички права и възможности да възпроизвеждат своята самобитност.

Вътре в самите етнически групи съществува регионално, етнографско, диалектно и т.н. разнообразие. Така например славяноезичните българи са шопи, македонци, добруджанци, тракийци, родопчани, помаци, капанци, граовци, торлаци и още много други. В някои случаи тези различия вероятно имат своето начало още преди... 15 и повече века, извеждайки се по права линия от различни племена, живеещи в тази част на Балканите.

Но и това далеч не е всичко!

Българите са предимно славянски народ и следователно - най-близки роднини на сърбите, хърватите и словенците, на руснаците, украинците и белорусите, на чехите, словаците и поляците. Но българите са не по-малко и балкански народ, така че в техния език, традиции, фолклор, кухня, нрави, народопсихология, култура, ценностна система съществуват многобройни примери за връзки и взаимовлияния с останалите им съседи - гърци, румънци, албанци, турци.

През днешните български земи, по време на Великото преселение на народите, са преминали келти и готи, авари и хуни, маджари и кумани и много други. В по-късните векове са се заселвали немци, евреи ... От тук са преминавали кръстоносните походи. Всички тези "пътешественици" са оставили някакви следи в реалностите на страната. Смята се обаче, че при възникването на българската народност (славяноезичните българи) през периода VII-IX в. основополагащо значение имат славяните и в по-малка степен - прабългарите-тюрки, елинизираните и романизирани траки.

 


 
 


 


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк

 

Карта на сайта

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"


Copyright 1998-2011 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени