Собствено Търсене

ЗЕМЯТА НА БЪЛГАРИТЕ

111 хил. кв. км в центъра на Балканския полуостров, южно от Долния Дунав. Четири сезона в равнините и планините на Мизия, Тракия и Македония. Европейският растителен и животински свят на едно място, заедно с българските ендемити. Земя, обработвана още от зората на човешката цивилизация. България - благословена територия между Средиземно море и руските степи, между Алпите и Анадола.

Нещо повече...
 

 


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк

 

Карта на сайта

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"


Copyright 1998-2011 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени