ПРЪСТЕНЪТ, КОЙТО ОПАСВА МОГИЛАТА

Неговата дължина е около 200 м.

THE STONE BELT ENCLOSING THE MOUND

It measures about 655 feet.


   3

 

1

2

4

5

6

7

 

Старосел от древността до днес

 

 


Защо "приказка" | Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор |
Българска кухня | Хайд парк |

Home

Why it is "Wonderland" | The Bulgarians' Land | The People of Bulgaria | History |
Ethnography and Folklore | Bulgarian Cuisine | Perspective of the Day

Copyright 1997-2011 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени