ПОГЛЕД КЪМ ПЛОВДИВ

При ясно време Пловдив, градът на Филип Македонски, е видим от входа на древната постройка.

A VIEW OVER PLOVDIV

In clear weather, the city of Philip of Macedon is visible from the entrance of the ancient structure.  7
 

1

2

 

3

4

5

6

 

Старосел от древността до днес

 

 


Защо "приказка" | Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор |
Българска кухня | Хайд парк |

Home

Why it is "Wonderland" | The Bulgarians' Land | The People of Bulgaria | History |
Ethnography and Folklore | Bulgarian Cuisine | Perspective of the Day

Copyright 1997-2011 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени